Back to Top

DOS Gymnastiek

Gym

Turnen

Trimfit

DOS Historie 

Historie1De animo voor de gymnastiek in Schoonhoven leek te zijn verdwenen, totdat in 1913 een groepje mensen weer actief werd. De “Jongelieden Gymnastiekvereeniging” werd opgericht. In 1914 ging het mis, doordat een bestuurslid werd overgeplaatst en vele leden werden opgeroepen voor militaire dienst. Toen in de loop van 1919 opnieuw aan gymnastiek werd gedaan, bleek bij enkele leden de behoefte te bestaan om onder een andere naam de vereniging opnieuw op te richten.

De officiële heropening vond plaats op 23 augustus 1919 en op deze datum werd ook de naam veranderd in D.O.S. (Door Oefening Sterk). Doordat de jongeren niet overtuigd waren van de door de ouderen opgegeven oprichtingsdatum, werd het eerste lustrum niet gevierd in 1924, maar in 1925, waarbij wel op het programmaboekje stond “Gymnastiekvereniging D.O.S. 1919-1924.

In 1922 trad D.O.S. toe tot het Koninklijk Nederlands Gymnastiekverbond, waardoor de vereniging in staat werd gesteld deel te nemen aan kring- en bondswedstrijden, zowel op gymnastiek als atletiekgebied. De dames lieten het in die tijd nog afweten. Tot de viering van het eerste lustrum in 1925 kende de vereniging slechts 1 dameslid.

historie2Vanaf die tijd ging het voorspoedig met de gymnastiekvereniging. Ieder jaar werd er een uitvoering gegeven. In 1926 kreeg D.O.S. de beschikking over een nieuw ingericht gymnastieklokaal aan de Oranjestraat. In 1955 werd besloten ook de volleybal-afdeling binnen de vereniging een eigen vereniging te laten beginnen, waarbij de naam D.O.S. mocht blijven gehandhaafd. Ook in die tijd was het moeilijk om goede leiders te vinden. Regelmatig vond er dan ook een wisseling plaats. Het 40-jarig jubileum in 1960 werd gevierd met een receptie in het gymnastieklokaal en een turndemonstratie in de avonduren en voor het 50-jarig bestaan had de vereniging zelfs een salonboot afgehuurd. In 1973 werd de Jazz-balletafdeling opgericht onder leiding van Bep van Wijk. En zo is onze gymnastiekvereniging ontstaan!