Beste DOS-leden,

Graag vragen wij met deze nieuwsbrief jullie aandacht voor een aantal zaken rondom onze vereniging. 

Allereerst zijn wij heel blij, dat alle lessen weer zijn opgestart. En voor zover wij kunnen nagaan wordt het protocol door onze leiding, leden en ouders goed opgevolgd. Dat is heel belangrijk en wij zijn jullie daar heel dankbaar voor. Blijf vooral zo doorgaan!

Na de laatste persconferentie is het protocol voor gebruik van de zaal door gemeente aangepast. In de bijlage de meest actuele versie van het protocol. Deze is ook op onze website te raadplegen.

Ook heeft de gemeente een nieuwe 'huisregel' uitgevaardigd: het is verplicht om bij de entree en in de gang een mondkapje te dragen als je ouder dan 13 jaar bent. In de gymzaal hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. 
Voor de goede orde: de gemeente gaat dus verder dan het 'dringende advies' van de regering. Uit navraag bij de gemeente is gebleken, dat de uitgevaardigde huisregel inderdaad een verplichtend karakter heeft. Houd je hier dus aan om te voorkomen dat de zaal straks alsnog weer helemaal dicht gaat.

Alleen samen krijgen we corona onder controle!!

 

Klik hier voor het uitgebreide protocol van de gemeente

Klik hier voor het verkorte protocol

Steun je club (1) : Rabo ClubSupport
Vanaf 5 tot en met 25 oktober kunnen leden van de Rabobank stemmen op hun favoriete club. Hoe meer stemmen we van jullie krijgen, des te meer financiële support wij van Rabobank ontvangen. Daarmee houden we onze vereniging financieel gezond en ruimte om waar nodig materialen te vervangen en festiviteiten rondom DOS 100 jaar financieel mogelijk te maken.

Nog geen lid maar wel een bankrekening bij Rabobank? Lid worden kost niets en is zo geregeld; daarna kun je alsnog je stem uitbrengen op DOS!

Lid worden en/of stemmen doe je door in te loggen in de app of op de website van Rabobank en via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport.

Steun je club (2) : Grote Club Actie
Sinds 19 september jongstleden is de Grote Club Actie van start gegaan. Onze leden hebben tijdens de les een boekje gekregen om langs de deuren en/of familie en vrienden te gaan. 

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om ook online loten te verkopen; daarvoor heeft ieder lid een mail gekregen met een eigen persoonlijke link. Op die manier kunnen we toch het aantal verkochte loten per lid registreren en blijf je meedingen naar de eretitel beste GCA-lotenverkoper 2020!!

Ook hiermee willen we zoveel mogelijk geld binnenhalen om de vereniging financieel gezond te houden, te kunnen investeren in materiaal en festiviteiten rond DOS 100 jaar mogelijk te maken.

In verband de risico's rondom corona voor onze kinderen adviseren wij als bestuur nadrukkelijk zoveel mogelijk gebruik te maken van de online verkoop.

Activiteiten komende periode
De commissie DOS 100 jaar had net de draad weer opgepakt om toch nog wat activiteiten te organiseren. Toen kwam als donderslag bij heldere hemel de persconferentie met aanvullende beperkende maatregelen. Wederom een tegenslag voor onze commissie. Hulde aan hun volhardendheid en wij zijn ervan overtuigd, dat dit op enig moment alsnog zal worden beloond met enkele succesvol georganiseerde evenementen. Op korte termijn zal dit gegeven de huidige situatie rondom corona echter niet kunnen.

Omdat de allerkleinsten verwaarloosbaar risico lopen met corona hebben we besloten om het Sinterklaasfeest (vooralsnog) wél door te laten gaan. De organisatie hiervan is in volle gang. Jullie ontvangen hierover nader bericht van de Sinterklaas-commissie.

Uitnodiging ALV 2020
Tot slot hebben wij de vorige keer de 100ste ALV aangekondigd. Er hebben zich al enkele leden aangemeld. Met inachtneming van de richtlijnen willen we deze vergadering 'gewoon' laten doorgaan en zo verantwoording afleggen over vorig jaar en enkele besluiten nemen.

Inachtneming van de richtlijnen houdt wel in:
- reservering vooraf op naam is verplicht (doe dat via onderstaande link)
- gezondheidscheck (zie de protocollen hierboven in de mail)
- vaste zitplaatsen in een ruime (gym)zaal.

Je kunt je eenvoudig aanmelden via de volgende link (en daarin je gegevens invullen).

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wij hopen op een grote opkomst. De ALV zal plaatsvinden in de MFA (ter borging van de onderlinge afstand) op maandag 2 november 2020 en start om 20.30 uur. Over de agenda zullen wij jullie tijdig informeren.

Het DOS-bestuur:
Gerard Overbeek (interim voorzitter)
Bram de Jong (secretaris)

Denise van der Wende (algemeen bestuurslid)
Tjeerd Prins (penningmeester)