Back to Top

DOS Gymnastiek

Gym

Turnen

Trimfit

Lidmaatschap

Contributie bedragen

Lesgroep

Afkorting Lesgroep

Tarief 2022 (per kwartaal)

recreatie gym groep 1 rgg 1 €       34,00
recreatie gym groep 2 rgg 2 €       34,00
recreatie gym groep 3 rgg 3 €       34,00
recreatie gym groep 4 rgg 4 €       34,00
recreatie gym groep 5 rgg 5  €       34,00
recreatie gym groep 6 rgg 6  €       34,00
recreatie gym groep 7 rgg 7  €       34,00
recreatie gym groep 8 rgg 8  €       34,00
recreatie gym+ groep rg+ €       68,00
     
recreatie gym 12-15  rg 12-15 €       41,00
recreatie gym 16+  rg 16 €       54,00
     
recreatie gym jongens onderbouw  rgjo €       34,00
recreatie gym jongens bovenbouw rgjb €       41,00
     
 gymfit dames gfd  €       53,00
 gymfit heren gfh €       53,00

Het komt soms voor dat een lid nog in een gymgroep blijft, terwijl het lid qua leeftijd al naar een volgend groepje zou kunnen. In dat geval zullen wij de contributie die past bij de leeftijd bij u incasseren.

Turnselectie

Lesgroep Afk lesgroep Tarief 2022 (Per kwartaal) Trainingsdagen
selectie onderbouw 1  so1 €       75,00  
selectie onderbouw 2 so2 €       108,00  
selectie onderbouw 3 so3 €       123,00  
       
selectie bovenbouw 1 sb1 €       75,00 1
selectie bovenbouw 2 sb2 €       117,00 2
selectie bovenbouw 3 sb3 €       141,00  3

 In de contributie is tevens de KNGU bondscontributie verrekend. U bent dan automatisch lid van de gymbond. De vereniging vergoedt dat weer aan de bond.

Bij de turnselectie onderscheiden we de wedstrijd-turnselectiegroepen volgens de selectienormen van de K.N.G.U. Deze groepen trainen op meerdere dagen en uren, onder begeleiding van meerdere K.N.G.U. gelicenceerde train(st)ers. De meisjes van de selectie mogen gratis aan de recreatiegroepen deelnemen.

Automatische incasso

De hierboven genoemde prijzen zijn gebaseerd op automatische incasso. Indien u anders betaalt, zijn wij helaas genoodzaakt per factuur € 5,00 administratiekosten in rekening te brengen. Het rekeningnummer van DOS is: NL04 RABO 033 710 4956 ten name van Gymnastiekvereniging DOS te Schoonhoven.

Inschrijving nieuwe leden

Via inschrijfformulier met machtiging voor automatische contributieverwerking (verkrijgbaar bij de leiding), in te leveren bij de ledenadministratie of leiding. De leiding zal contact met u opnemen wanneer er plek is.

Het inschrijfgeld (éénmalig) bedraagt €10,-

Opzegtermijn

Indien u wilt opzeggen dient dat één volle maand voor het volgende kwartaal schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Dit kan per post en via e-mail bij de ledenadministratie te bereiken op email adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Na uw opzegging ontvangt u een bevestiging, waardoor u zekerheid heeft dat de opzegging correct is verwerkt.

De leiding neemt geen officiële opzeggingen in behandeling.

Afschrijving contributie niet gelukt

Soms lukt het niet om de contributie van uw rekening af te schrijven. Er kunnen dan de volgende zaken aan de hand zijn:

a. bij onvoldoende saldo ten tijde van het automatische incasso kan de contributie niet worden afgeschreven. Hierover wordt door de vereniging contact opgenomen met het lid, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger. Het verschuldigde bedrag dient alsnog binnen 2 weken door het lid, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger, zelf te worden overgemaakt op de rekening van de vereniging.

 

b. bij overige fouten waardoor het automatisch incasso geen doorgang kan vinden wordt contact opgenomen met het lid, danwel diens wettelijke vertegenwoordiger. Zodra de oorzaak van het niet kunnen incasseren is vastgesteld dient het lid, danwel diens wettelijke vertegenwoordiger, alsnog zelf het bedrag op de rekening van de vereniging over te maken.

 

c. bij uitblijven van de betaling wordt uiteraard contact met het betreffende lid opgenomen. Bij de tweede aanmaning wordt een boete van 10 euro in rekening gebracht. Echter na 3 aanmaningen en minstens 6 maanden achterstand wordt het lidmaatschap vanuit de vereniging opgezegd en kan een incassobureau worden ingeschakeld