Beste DOS-leden,

Het zijn barre tijden en wederom komen we in een (gedeeltelijke) lockdown terecht.
 
De besmettingen nemen in rap tempo toe en het virus komt ook steeds dichterbij: steeds meer hoor je vanuit je directe omgeving - scholen, vrienden, familie, collega's, klanten - berichten van besmettingen.

De overheid doet een dringend appel op ons aller verantwoordelijkheidsgevoel. En hieraan willen wij als bestuur van onze mooie 100-jarige vereniging gehoor geven.
 
Dat betekent concreet, dat wij als DOS dit jaar geen enkel evenement meer zullen organiseren, behoudens de reguliere trainingen in de MFA voor leden jonger dan 18 jaar. Hopelijk lopen we te hard van stapel en blijkt dit achteraf niet nodig te zijn geweest. Maar we zijn nu al maanden bezig om met leiding en commissies allerlei zaken te organiseren en moeten die dan toch telkens weer uitstellen. Duidelijkheid is nu belangrijk.
 
Daarnaast hebben wij in onze besluitvorming ook rekening gehouden met de gedachte achter alle maatregelen. Namelijk het zoveel mogelijk beperken van reisbewegingen.
 
Dat alles bij elkaar betekent dus alleen nog maar de reguliere trainingen voor onze leden in de leeftijd tot en met 17 jaar.
 
Dus:
- géén trainingen voor leden van 18 jaar of ouder
- géén Club Kampioenschappen
- géén Sinterklaasfeest
- géén extra trainingen in Lekkerkerk
- géén trimfit lessen
- géén deelname aan KNGU wedstrijden
- géén ALV op 2 november
- géén fotosessie nieuwe outfit turnselectie met sponsors Bas Rechtuyt van de Plus en Sjaak Marelis van Hybrid Saas)

Groepen met een gemixte samenstelling (leden die jonger zijn dan 18 jaar en leden die 18 jaar en ouder zijn) gaan wél door, maar de leden van 18 of ouder kunnen helaas niet worden toegelaten.

Overige regels en voorschriften blijven onverkort van kracht en zijn terug te vinden in eerdere nieuwsbrieven en protocollen op onze website. Wijzigingen in protocollen zullen ook op de website worden geplaatst, zodat daar de meest actuele versie staat.

Dus blijft ook gelden: het is verplicht om bij de entree en in de gang een mondkapje te dragen als je ouder dan 13 jaar bent. In de gymzaal hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. 

Klik hier voor het uitgebreide protocol van de gemeente

Klik hier voor het verkorte protocol

Wij rekenen op jullie begrip voor deze ingrijpende besluiten en doen een dringend beroep op jullie allemaal: houd je aan de regels en zoek niet de randjes op van wat mag, maar wees juist eerder iets te voorzichtig. Alleen met z'n allen krijgen wij corona onder controle!

Het DOS-bestuur:
Gerard Overbeek (interim voorzitter)
Bram de Jong (secretaris)

Denise van der Wende (algemeen bestuurslid)
Tjeerd Prins (penningmeester)